สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


                                เว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูล เอกสารเเบบฟอร์ม ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้ บริการด้านต่างๆ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนานักศึกษา                                                                                เช่น เเบบฟอร์มขอรับทุนการ ศึกษา เเบบฟอร์มขอใช้งานอาคารหรือพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม เเละแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียน                                                                                             เพื่อกรอกเเบบฟอร์มต่างๆได้ ด้วยเว็บนี้